Nhà hàng thác bạc

HOTLINE: 0165 91 99999 - 0919 663 263

Mô hình cá sạch từ sapa đến Hà nội

Hồ Thác Bà - Yên Bái trở thành cơ sở nuôi cá tầm thứ tư của Công ty Việt Đức

Ngày 14/12, Công ty TNHH Thương mại đầu tư Việt Đức (gọi tắt là Công ty Việt Đức) đã cùng với Công ty T&T “động thủy”  đưa cơ sở nuôi cá tầm thứ tư tại Hồ Thác Bà – Yên Bái sau các cơ sở ở Sa Pa, Tam Đảo, Đà Lạt vào hoạt động. 

 
Mô hình cá tầm, cá hồi sạch từ trại nuôi đến nhà hàng