Nhà hàng thác bạc

HOTLINE: 0165 91 99999 - 0919 663 263

Mô hình cá sạch từ sapa đến Hà nội

Chúc mừng ngày báo chí Việt Nam 21 - 6 - 2014

Cập nhật lúc : 05:23 pm 20,Tháng 06,2014

Tạp chí Thủy sản Việt Nam liên hoan tại Nhà hàng Thác Bạc Sapa nhân ngày báo chí 21 - 6 - 2014. Nguyễn Trọng Cử - Chủ trang trại nuôi cá Tầm, cá Hồi chúc mừng ông Dương Xuân Hùng - Tổng biên tập Tạp chí Thủy sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Cử chủ trại nuôi cá Tầm, cá Hồi chúc mừng ông Dương Xuân Hùng, Tổng biên tập Tạp chí Thủy sản Việt Nam

Ông Nguyễn Trọng Cử chủ Nhà hàng Thác Bạc (bên phải) chúc mừng ông Dương Xuân Hùng Tổng biên tập Tạp chí Thủy sản Việt Nam nhân ngày báo chí Việt Nam

Giảm giá 10% cho khách hàng